0

miniLÜK NYELV-ÉSZ

1,400Ft

9+

Készleten

Leírás

Feladatok nyelvtanból 4. osztály

A feladatfüzet használatához miniLÜK alapkészlet szükséges.

Ajánlott korosztály: 9 éves kortól

Játékosok száma: 1-2

A füzetben található játékos, önkifejező gyakorlatok, melyek a 4. osztályos második féléves nyelvtani anyagot dolgozzák fel, lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, a kreativitás, az árnyalt önkifejezés, a másik megértésének igényére, a képességek fejlesztésére.

Erre a fejlesztési folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és az irodalmi kultúra megismertetése.

Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja.

Fontos a tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése.

A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata.

Fejlődésnek indul a nyelvi kifejezésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos és kifejező nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben.

További információk

Játékosok száma
Játékidő
Ajánlott életkor

9+